2021 Kia Sorento LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De 
in Calgary, AB 

29 km
Automatic
Ext: White Int: Black
Great value!
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-1
  Kia Sorento 2021 - Photo #1
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-2
  Kia Sorento 2021 - Photo #2
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-3
  Kia Sorento 2021 - Photo #3
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-4
  Kia Sorento 2021 - Photo #4
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-5
  Kia Sorento 2021 - Photo #5
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-6
  Kia Sorento 2021 - Photo #6
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-7
  Kia Sorento 2021 - Photo #7
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-8
  Kia Sorento 2021 - Photo #8
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-9
  Kia Sorento 2021 - Photo #9
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-10
  Kia Sorento 2021 - Photo #10
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-11
  Kia Sorento 2021 - Photo #11
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-12
  Kia Sorento 2021 - Photo #12
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-13
  Kia Sorento 2021 - Photo #13
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-14
  Kia Sorento 2021 - Photo #14
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-15
  Kia Sorento 2021 - Photo #15
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-16
  Kia Sorento 2021 - Photo #16
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-17
  Kia Sorento 2021 - Photo #17
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-18
  Kia Sorento 2021 - Photo #18
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-19
  Kia Sorento 2021 - Photo #19
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-20
  Kia Sorento 2021 - Photo #20
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-21
  Kia Sorento 2021 - Photo #21
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-22
  Kia Sorento 2021 - Photo #22
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-23
  Kia Sorento 2021 - Photo #23
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-24
  Kia Sorento 2021 - Photo #24
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-25
  Kia Sorento 2021 - Photo #25
 • 2021 Kia Sorento new, Ext:White, int:Black, LX+ *Android Auto/Apple CarPlay, Lane De, 36195. Straightline Kia. 2021-237-new-26
  Kia Sorento 2021 - Photo #26